Поговорки

☀️Българска народна мъдрост☀️
Който знае да чака, всичко му идва навреме.

Всяко нещо си има леснината, но кой да я знае.

Когато сърцето ти е чисто, нека казва кой каквото ще.

Няма да имаш враг ако сам не си го създадеш.

Дявола ако затвори една врата, Господ отваря десет врати.

Който говори каквото си иска, чува това, което не иска.

Доброто е по-сладко, когато идва по малко.

С лъжа се стига донякъде, а с Истината до края.

Когато сърцето е чисто, не бой се от нищо.

Всяка лъжа си има свидетел – наблюдател.

Сила без разум сама се съсипва.

Ако не можеш да си богат, кой ти пречи да си честен.

Докато човек се пази и Бог го пази.

Когато морето станало медено, сиромахът си изгубил лъжицата.

Свеща не свети надолу.

От мълчание глава не боли.

Духовната любов е начало а не е край.

Дълбоката вода няма брегове.

☀️Еврейската мъдрост
Няма по глух от онзи, който не иска да чува.

Бог е единствената причина за всяко добро и зло.

Бог обитава там, където Го пускат.

Най-злият враг на човека е дълготрайното щастие.

Не по своя воля е жив човека.

Ако аз обичам Бога, защо ми е бъдещия свят.

В човекът, който е преизпълнен със самия себе си, няма място за Бога.

Аз не се опитвам да узная защо аз страдам. Всичко, което искам да зная е страдам ли аз в Името Твое.

Не считайте нищо за пошло и нищожно, защото присъствието на Бога прави всичко свещено.

Тука на земята всичко, което се оказва за тебе зло, горе на Небето се вижда като оказана милост.

Неверието е нежелание да се променяш според Божията Воля.

Молете се за вашите врагове с тях нищо лошо да не се случи. Тази любов е истинско служение на Бога.

Не казвай – ще уча, когато имам време. Време не се намира, време се създава.

Кой е богат – онзи, който желае само това, което има.

Възмездието за заблудата е отчаянието.

Когато думата излезе от устата, тя вече има власт над тебе.

Дните са като свитаци. Пиши на тях всичко, което искаш да помниш.

☀️Китайската мъдрост☀️
Силните души имат воля, а слабите имат желания.

Който върви напред непознавайки смирението, той ще погине.

Няма по-голямо престъпление от вредния стремеж.

Когато птиците не пеят, планината е още по-спокойна.

Даже ако се нуждаеш от помощ, не се обръщай за това към дявола.

Скъперникът никога няма да забогатее. Добрият никога няма да се разори.

Бедната на хората е, че скърбят или се радват без да се замислят за истиността.

Приеми опасността като обещание за покой.

Онзи, който е постигнал истината търси неща, които несъществуват в света на нещата.

В наши дни трябва да бъдеш и прям и потаен.

Който с нищо не се бори е праведен.

Когато пречистиш сърцето си вече можеш да гледаш навътре.

Онзи, който умее да владее себе си, умее да бъде кротък и слаб.

Гневът се ражда от нежеланието да се оправят малките грешки.

Съдбата е пътят на космоса а стремежа е пътят на човека.

Не се страхувай да остарееш тялом, страхувай се да не остарееш духом.

Този, който е овладял гнева си е овладял силен вътрешен враг.

Подбрани от Пресиана Маркова

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.