Промяната е само тичане в кръг

Трансформацията е единственото условие за вървенето на път изобщо. Промяната е само тичане в кръг. Позволете на абсурдът да диша във вас.

Един от най-големите капани е изкован от неспособността ни да надскочим собствената си логика. Съзнанието е колонизирано от твърде много информация. Айнщайн го потвърждава с фразата: „Единственото, което обърква познанията ми е моето образование“, защото отнема непосредственото преживяване. Тя ни прави твърде преценяващи и дефиниращи, което пречи на впускането ни в Живота. Промяната е дефинирана в самата дума да сменяш, подменяш, бягаш, чакаш и т.н единствения начин за излизане от порочния кръг е трансформацията, т.е осъзнаваш вътрешните си качества и способността да управляваш мисловния си процес, чрез съзерцание и узнаване. Не задавате дефиниции на случващото се, а го преобразявате и оставате в потока на Живота. Истината е тази, която движи енергията ни. Тя е единствено очертава пътя, и когато не го следваме ни връща…

Трансформирайте възприемането на Живота, излезте от кръга и следвайте пътя си…

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.