Когато живееш в момента…

Когато жиееш в момента, живееш на ръба на сътворението, което те прави и творец. Цялото време се случва в една и съща точка. Самото време се изменя, когато човек практикува страстта си.
Ориентирайте се по вашата собствена реакция спрямо външния свят – това е вашата истинска скала за израстването ви. Най-висшата форма на подкрепа и лечение е без каквато и да е намеса у другия. Връзката със самия себе си е единствената връзка, която ще ви се наложи да играете вечно и единствената връзка, в която сте изначално изобщо. Защото никога не сте извън нея.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.