8 стъпки към промяната

Смятате ли, че хората не могат да се променят? Все повече психологически изследвания оспорват това убеждение. Ако сте решили, че трябва да промените някои неща в себе си или искате да помогнете на близък човек да направи същото, тези осем съвета, събрани от последни психологически проучвания, може да са ви от полза.
Първите четири стъпки се отнасят за това как да предизвикаме промяна в себе си. Следващите  –  как можете да помогнете на хората около себе си да се променят към по-добро.
1. Себеутвърждението отваря ума към промяна
Когато човек получава съвети как да се промени, обикновено автоматично приема защитна позиция, опитвайки да оправдание настоящото си поведение. Едно много просто упражнение обаче може да помогне за отваряне на нагласата към промяна на поведението.
Това упражнение, известно като „себеутвърждение“ се състои просто в това да мислите какво е важно за вас – може да е семейството, работата, религията, каквото и да било, което има смисъл за вас.
Когато хората се чувстват себеутвърдени, за тях е по-лесно да приемат възможността за промяна.
2. Нагласа за растеж
Убедеността, че е възможно да растем и да се развиваме, е съществена стъпка към осъществяване на промените.
Учени са установили, че юношите, които вярват, че хората се променят, се справят по-добре с предизвикателствата на гимназиалния живот.
В допълнение учените са открили, че онези, които по-силно подкрепят идеята, че хората могат да се променят, докладват също така:

  • По-малко стрес
  • По-малко тревожност
  • Чувстват се по-добре в кожата си
  • Са в по-добро физическо здраве

Психолозите наричат това убеждение „нагласа за растеж“.
3. Може ли наистина да промените характера си?
В продължение на много години психолозите, занимаващи се с изучаване на характера и личностните черти даваха един и същи песимистичен отговор: не, характерите на хората не се променят. Но в последните 15 години тази гледна точка се разколебава. Вместо да се смята, че личността се вкаменява на 30-годишна възраст, нови свителства показват, че хората се променят, дори за периоди от по две години.
Наистина степента на промяна за тези две години е еквивалентна на други демографски променливи като семейно положение, професия и доход.
4. Просто кажете „Стига“
Ето един малък съвет за промяна на навиците…
Възможно е целенасочено да „забравите“ дългогодишни навици, сочат експерименти, проведени наскоро в Регенбургския университет в Германия.
Те открили, че когато човек се улови в някой вреден навик и си каже да го забрави оттук нататък, това наистина помага.
5. Три стъпки да помогнете на някого да се промени

  • Първо, човекът трябва да е отворен към възможността за промяна. Хората често са готови да бранят навиците си със зъби и нокти. Определени поведения и схеми на мислене са се формирали в продължение на години.
  • Второ, бъдете топли и подкрепящи към хората, на които искате да помогнете да се променят. Помнете, че вие сте отзивчив приятел, който се интересува от тяхното добруване, но въпреки това ги приемате такива, каквито са.
  • Трето, помогнете им да развият себесъзнание. Основна характеристика на навиците е, че хората ги изпълняват несъзнателно и ги повтарят в едни и същи ситуации.

Ключова стъпка в разпознаването на един навик е да се идентифицира ситуацията, в която се случва. Можете да помогнете на другите хора да осъзнаят ситуациите, като внимателно им посочите какво според вас провокира въпросния навик.
6. Оставете хората да се убедят сами
Да убедиш някого в нещо е толкова трудно, колкото и да промениш поведението му. Но един полезен съвет е да използвате самоубеждение. Оставете другия, говорейки, сам да достигне до вашата гледна точка.
Едно скорошно изследване показва как хората били по-убедени от една реч, когато я изнасят сами, отколкото когато просто я чуват пасивно. Това предполага, че наистина се убеждаваме по-силно, когато създаваме аргумента сами, дори и той да не е в съгласие със собствената ни гледна точка.
Същият трик работи с отношението към тютюнопушенето. Хората са по-склонни да отложат пушенето, когато самите те създадат послание срещу цигарите, отколкото когато просто го получават.
Можете ли да поощрите някого сам да се убеди в нуждата от промяна?
7. Склонността към потвърждение
Една от основните психологически бариери за промяната на мненията и нагласите е склонността към потвърждение. Тя се свежда до факта, че хората забелязват и активно търсят информация, която потвърждава тяхната гледна точка и игнорират тази, която не им пасва.
Начинът да се преборим със склонността за потвърждение е лесен за изказване и труден за прилагане. Трябва да опитате да измислите и изпробвате алтернативна хипотеза.
Звучи лесно, но не е в природата ни. Не е забавно да мислим защо е възможно да сме заблудени или зле информирани. Ако посочите факти, които не се вписват в светогледа на човека срещу вас, той най-вероятно ще ги отхвърли и забрави на мига. Но ако съумеете да го накарате да формулира вашата гледна точка и да си представи логиката на вашите разсъждения, е много по-вероятно да постигнете общ език.
8. Осем стъпки да промените мненията, основани на неверни факти.
Източник: PsyBlog

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.