Триъгълникът на себеобсебването /мисли на зависим…/

Когато се родим, ние осъзнаваме единствено себе си, ние сме вселената. Възприемаме малко неща извън нашите нужди и ако тези нужди са задоволени, ние сме доволни. Когато съзнанието ни се разшири, ние започваме да усещаме света извън нас. Откриваме, че около нас има хора, места и неща, които удовлетворяват всичките ни нужди. На този етап ние също започваме да правим разлики и да развиваме предпочитания. Ние се учим да искаме и да избираме. Ние сме центърът на разрастващата се вселена и очакваме да ни бъдат осигурени нещата, от които се нуждаем и които искаме. Изворът на нашето задоволство като по чудо се прехвърля от удовлетворяването на основните ни нужди към сбъдването на мечтите ни.
Повечето деца, чрез опита от известен период от време, започват да осъзнават, че външният свят не може да осъществи всичките им желания и нужди. Те започват да допълват това, което им е дадено със собствени усилия. Ако тяхната зависимост от хора, места и неща намалява, те започват да се вглеждат в себе си все повече и повече. Те стават по-самостоятелни и научават, че щастието и задоволството идват отвътре. Повечето продължават да съзряват, разпознават и приемат своите сили, слабости и ограничения. На определен етап те обикновено търсят помощта на Сила по-могъща от тях самите, която да им осигури нещата, които те не могат да си осигурят. За повечето хора съзряването е естествен процес.
Като зависими обаче ние като че ли сме се препънали по пътя. Изглежда никога не надраснахме егоизма на детето. Изглежда никога не открихме начин да бъдем независими, както другите го правеха. Продължихме да зависим от света около нас и отказвахме да приемем, че няма да ни бъде дадено всичко. Станахме СЕБЕОБСЕБЕНИ, нашите желания и нужди станаха повели. Достигнахме до точката, където задоволството и удовлетворението станаха невъзможни. Хора, места и неща не можеха може би да запълнят празнината вътре в нас и ние реагирахме на тях с негодувание, гняв и страх.
НЕГОДУВАНИЕ, ГНЯВ и СТРАХ образуват ТРИЪГЪЛНИКА НА СЕБЕОБСЕБВАНЕТО. Всички наши недостатъци на характера са форми на тези три реакции.
СЕБЕОБСЕБВАНЕТО Е СЪРЦЕТО НА НАШАТА ЛУДОСТ.
Негодуванието е пътят, по който повечето от нас реагират на миналото си. Това е преживяването на минали събития отново и отново в нашите умове. Гневът е начинът, по който много от нас се справят с настоящето. Това е нашата реакция към и за отричане на реалността. Страхът е това, което чуваме, когато мислим за бъдещето. Това е нашият отговор на непознатото, фантазия обърната наопаки. Всички тези три неща са израз на нашето себеобсебване. Те са начинът, по който реагираме, когато хора, места и неща /минало, настояще и бъдеще/ не живеят според нашите изисквания.
Ние трябва да разбием триъгълника на себеобсебването, ние трябва да съзреем………………
Пътят, по който реагираме спрямо хора, места и неща:
Отрицателен:                                               Положителен:
Негодувание          –     Минало       –               Приемане
Гняв                      –     Настояще    –               Любов
Страх                    –     Бъдеще       –               Вяра

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.