Момент на себеусещане…

Според мой любим автор Аз-ът е момент на себеусещане. Казано така кратко и точно,  в мен се породи желание за споделяне. Ето и още някой проникновенни мисли:
„Приемете факта, че сте приети, въпреки факта, че сте неприемливи.“
„Не можем да определим какво е душа, но със сигурност можем да определим нейното присъствие или отсъствие.“
„Управление на отговорността е всъщност управление на „разходите“…“
„Онези, които имат нужда от власт, са хванати в комплексите…“
„С ерос ученето е увлекателно, без ерос се износва става безжизнено.“
„Дори една добра идея може да стане демонична, когато стане едностранчива единствена и се противопоставя на ДИАЛОГА…“
„Нашата религия ще бъде открита там, където бива открита нашата най-висша грижа…“
„Всички връзки, започват с проециране.“
„Психика – историческата ни реалност /аналогова/. „На какво предишно преживяване прилича това? Какъв е аналогът? Така става изключително трудно да бъдеш в МОМЕНТА, защото този момент се разглежда през призмата на историята. Да видиш другия през момента, а не през миналото си…е прекрасно.“
„Където има връзка има две СЕНКИ.“
„Сянката е това вътре в мен, с което ми е неудобно.“
„Уважение – да оставиш нещата да бъдат, а не да контролираш.“
„Невроза – светоглед с недостатъчна амплитуда, стеснена визия за живота…“
„Да живеем относително без илюзии…Идеята за развитието е от важност! Преживяна, засвидетелствена, споделена, а не принудена или контролирана.“
Райна Бахчеванова
Източник:http://www.othersite.bg

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.