Тиранията на думата "Трябва"

Социалните среди – семейство, училище, работно място или по-широка общност – развиват културни „норми“, поддържани от определени убеждения. Карен Хорни, психоаналитик от немски произход, твърди, че нездравите или „токсични“ социални среди, могат да формират у индивидите нездрави системи от убеждения и да им пречат да осъществят своя най-висок потенциал.
Важно е да можем да различим кога не действаме съгласно самостоятелно придобити убеждения, а според такива, които ни вменява отровната среда. Те играят ролята на внедрени в нас послания, особено под формата на „трябва“, например: „Трябва да съм признат и известен“, „Трябва да отслабна“. Целта на Хорни е да научи хората, с които работи да осъзнаят двете влияния в душата си: „истински Аз“ с автентични желания и „идеалния Аз“, който се стреми да изпълни изискванията на всички „ТРЯБВА“. Идеалният Аз пълни умовете с идеи, които са нереалистични и неподходящи в търсенето на истинското себе си, и генерира отрицателна обратна връзка, базирана на „неуспехите“ на истинския Аз да постигне очакванията на идеалния Аз. Това води до развитието на трети, нещастен Аз – „презирания Аз“.
Всичките тези „трябва“ са основа на „сделката ни със съдбата“ и, ако им се подчиняваме, ще можем да контролираме външните реалности, макар че те всъщност ни водят до дълбоко нещастие и невроза.
Карен Хорни (1885 – 1952)
Източник: Книга за психологията

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.