Осъзнаване

Осъзнаване означава да станете свидетели на това, което правите, да бъдете наблюдатели на случващото се в тялото, ума и сетивата ви.
Според съвременната психология има четири основни типа индивидуалности, които всички ние притежаваме, и за да можем да се свържем с най-дълбоката част от себе си, трябва първо да можем да осъзнаем по-повърхностните си характеристики. За да събудим нашия най-дълбок потенциал, първо е нужно да осъзнаем различните си индивидуалности. Четирите основни индивидуалности според съвременната психология са: физическа или динамична, умствена, емоционална и психична.
Преди повече от 5 000 години древните мъдреци са твърдели същото, но са смятали, че имаме и още едно, пето измерение – духовното, разкриващо как сме свързани с вселената, с Бог, с истината.
Първият принцип на осъзнаване е свързан с грижата за физическото тяло, баланса на енергиите ни и постигане на състояние на добро здраве, с чувство на благосъстояние и заредени с енергия.
Вторият принцип на осъзнаване е издигане над нивото на инстинктите си към разбиране на интелектуалния си потенциал до нивото на разума. Да се научим да управляваме ума си и в крайна сметка да го надскочим, да стигнем отвъд него, позовавайки се на интуицията си.
Трети принцип на осъзнаване е изразяването на емоциите положително и изграждане на умението да трансформираме една негативна емоция в позитивна.
Четвърти принцип на осъзнаване е свързана с управление на съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание.
Като начало важна задача пред всеки от нас е да разберем основното за емоциите – защо са толкова важни, защо трябва да им обръщаме внимание, каква полза има от тях и т.н
Емоциите са движеща сила, наистина много мотивираща сила, а общуването е един изключително важен аспект на емоциите. Има пет важни аспекта на емоциите:

  1. Оцеляване
  2. Взимане на решения и разрешаване на проблеми
  3. Поставяне на граници
  4. Разбирателство или свързване с другите
  5. Общуване с хората и със средата около нас

Трябва да погледнем навътре в себе си и да открием коя от нуждите ни не е удовлетворена. Каквато и емоция да изпитваме, първо трябва да я идентифицираме, а после да се вгледаме навътре и да установим онази важна нужда, която не е посрещната и съответно е предизвикала тази емоция. Ако моята нужда за сигурност и спокойствие не е била удовлетворена, аз ще чувствам страх. Ако потребността ми от приемане не е посрещната, ще се чувствам отхвърлена. Така че когато работим с емоциите си и се опитваме да ги разберем и управляваме, първо трябва да установим КАКВИ СА НУЖДИТЕ НИ. От какво се нуждаем от сигурност, приемане, връзка с другите, успех? И ако не са удовлетворени тези нужди, ние можем да разберем какво чувстваме и как да идентифицираме емоциите си. Така работата с емоциите ни помага да оцелеем и да живеем живота си добре. Един от важните уроци е да се научим как да живеем живота си истински и да му се радваме.

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.