Да живеем повече от сърце… Как емоциите са свързани със сърцето?

БЛАГОДАРЯ на ръководството на ГПАЕ „Гео Милев“ за възможността да имаме един от най-добре оборудваните Кабинети по Невротренинг в България. Новата 2015 година, започваме работа и с нова биофийдбек система на WILD DIVINE, която насърчава управлението на стреса и цялостното здраве чрез използване на техники за ритмично дишане, медитация и релаксация.
Новата система на WILD DIVINE позволява да изследваме връзката ДУХ-ТЯЛО в реално време, измерва сърдечната честота и нейните колебания, също и нивото на кожна проводимост /показва количеството на потта на повърхността на кожата, които са мярка за стрес в организма/. Устройството разполага със сензори, които се поставят на три пръста на ръката, с които се измерват тези параметри, които са мярка за стрес в организма. Човекът, който се обучава трябва да коригира тези нива на стрес в тялото си, за да се движат символите в играта.
Целта е да се развият умения за справяне със стреса и да се получи по-голямо самоосъзнаване на несъзнаваните процеси в тялото чрез наблюдение и реагиране на промените в различните дейности на играта, които отразяват текущото състояние на организма
Изследвания показват, че емоциите са отразени в нашия сърдечен ритъм модел. Тези модели се предават от сърцето към висшите мозъчни центрове и имат дълбок ефект върху начина, по който мозъка обработва информацията. Чувството на неудовлетвореност и безпокойство предизвикват сърдечните ритми да станат по-неподредени и нередовни, което инхибира висшите мозъчни центрове, което води до несигурност и проблеми при вземане на решения. Умишлено генериране на чувства на любов и признателност от друга страна повишава коефициента на достъп до ясно и ефективно мислене, решаване на проблеми, проницателност. Това е така защото емоциите, които са с последователни сърдечни ритми, т.е подредени, намаляват хаоса в нервната система и улесняват работата на мозъка.
Анализът на сърдечния ритъм е признат като мощен неинвазивен метод, който отразява взаимодействието мозък-сърце и динамиката на вегетативната нервна система, които са особено чувствителни към промени в емоционалното състояние.
Това, върху което имаме нужда ние хората да поработим е емоционалната стабилност и интуитивната проницателност.
УСПЕХ на цялата училищна общност в това много лично начинание.
ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА РАБОТЯ С ВАС…

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.