Как да разберем любовната мъка

За да разберем любовта и любовната мъка, която е едно от най-силните психични страдания, първо трябва да изясним няколко основни понятия. Първото от тях е афилиация. В конкретния случай означава присъединяване, приемане в обществото на някой друг, но буквално от латински означава осиновяване. Основата на афилиацията е фактът, че другият човек е необходим. Без другите всеки един от нас не би могъл да се справи с проблемите на битието си.
Това го научаваме от най-крехка детска възраст и по-късно затвърждаваме убедеността си за нуждата от обединение, за взаимодействие и обич с други лица, с друг човек.
Другият психичен феномен, имащ отношение към любовта е атракцията. От латински – привличане, притегляне…, както много други психологически понятия етимологически е свързана с театъра, с представлението пред публика. С този термин назоваваме фактически възникването на привлекателността. На практика това е форма за възприемане и разбиране на другия човек, при която към него се формират позитивни емоции и чувства.
Взаимната привлекателност може да доведе до доброволна взаимозависимост, която е една от важните характеристики и цели на любовта.
Близостта е характеристика на привързаността и показва степен на взаимна зависимост между харесващи се, влюбени, привличащи се и привързани един към друг хора в тяхното общуване и взаимодействие да се отчитат интересите на другия.
В същото време трябва де е налице и така наречената духовна връзка, включваща емоции, фантазии, тревоги, страхове, желания и др.
Близостта между двама влюбени се индицира по най-простия начин – непрестанно общуване /и желание за общуване/ помежду им.
         Когато констатираме досада от общуването при една връзка, следва да си направим заключение, че близостта е намаляла. Същото заключение относно близостта трябва да направим и когато в отношенията между двама души започнат обвинения един към друг.
При голяма близост и при любов човек е склонен да вижда поведението на другия като по-позитивно от своето собствено, а при охлаждане на отношенията, човек вижда собственото си поведение като далеч по-позитивно от поведението на партньора си.
Любовта се поддържа от преданост и лоялност. Ако те по някаква причина намалеят, това в повечето случаи се отразява негативно на любовната връзка. Разбира се, в дъното на причините за любовните мъки могат да бъдат и чисто личностни черти, включително комплекси, патологични отклонения и т.н Трябва човек да е наясно с параметрите на афилиацията, на атракцията, степента на привързаност, типът любов, стилът на любовта, нейните особености и хроника. Страдащият от любовна мъка може да изпитва – отчаяние, депресия, чувство за загуба, ревност, гняв, самосъжаление, безпокойство, тревожност, страхове и т.н.
 

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.