Създаване на подходящ за мислене климат

Подходящият за мислене „климат“ е не по-малко важен от физическото обкръжение. Нанси Клайн, основател на „Време за размисъл“, работи с организации и частни лица, като им помага да мислят позитивно и творчески и да взимат по-добри решения. Тя е описала характеристиките на „средата, стимулираща мисленето“:
1. ВНИМАНИЕ
Да слушаме с уважение и интерес.
 2. УМЕСТНИ ВЪПРОСИ
 Да се избавим от предположенията, които ограничават идеите.
 3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Да се отнасяме едни към други като равни в мисловно отношение.
Всички да имат еднакво време за изказване и да получат еднакво внимание.
Да се спазват споразуменията и ограниченията.
4. ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА
Да се поддържа съотношение 5:1 между положителните оценки и критиките.
5. СПОКОЙСТВИЕ
Да се освободим от бързането, прекомерното напрежение и спешните случаи.
 6. НАСЪРЧАВАНЕ
Да преминем отвъд границата на съревнованието помежду си.
7. ЧУВСТВА
Да излеем емоциите си, за да се върнем към мисленето.
8. ИНФОРМАЦИЯ
Да изградим пълна и точна картина на реалността.
9. МЯСТО
Да създадем такава физическа обстановка, която да казва на хората
„Ви сте от значение“
10. РАЗНООБРАЗИЕ
Различията между нас водят до по-високо качество.

Публикувано в Фитнес за мозъка@училище. Постоянна връзка.