Научи се да различаваш пола като природна даденост и половата роля като резултат от възпитанието

„Наказанието да си жена“
„Да бъда жена е наказание за мен. Жената е: непълноценна, вярна, чувствителна, глупава, слаба, страдаща от мъжкото доминиране, зависима. Мъжът е: силен, неверен, практичен, интелигентен, дързък, неуязвим, независим. От това аз правя извод за себе си: аз се държа като мъж…“ /23-годишна студентка/
Няма област, която да е толкова емоционално наситена, както отношението между мъжа и жената. Освен това няма друга област, толкова обременена от предразсъдъци. Недоразумението мъж – жена играе роля не само в актуалните противоречия в брака или професията, а хвърля сянка върху възпитанието.
Възпитателното въздействие на околната среда се проявява както в способността за живот, социалното поведение, агресивността и интелигентността, така и в социално-ролевото поведение, преди всичко – половите роли. Разпределението на ролите в семейството най-ясно показва отношението между мъжа и жената: Бащата трябва да работи, а майката да си стои вкъщи. Това съотношение е вече определен модел. Децата се научават: Бащата е за външния свят, а майката е компетентна в семейния кръг, в домакинството.
Фактът, че майката има централна функция във възпитанието, често се използва като претекст да и се прехвърли изцяло отговорността в този процес. Така мъжът и пробутва „черния Петър“. Бащата се чувства ангажиран, ако във възпитанието всичко върви добре, но ако нещо не е наред, виновна е майката. Така много жени се претоварват емоционално и развиват в този контекст телесни и душевни разстройства. Като ответна реакция много майки търсят изход в работата. Те очакват от тази област по-голяма справедливост.
Когато жените започнат да се наслаждават на същите предимства, както мъжете, ще стане ясно, че и двата пола притежават сходни способности и могат да се образоват в еднаква степен. Тогава мъжете ще признаят равноправието на жената.
Разстройства и конфликти: едностранчиво разпределение на ролите, „домакиня по съдба“, свръхизискване, понижено изискване, страх от раздяла, децата като смисъл на живота, бракът като застрахователна институция, упование на авторитета, зависимост, страхове, агресия, брачни проблеми, полова зависимост, криза на поколенията, покорство, криза на еманципацията.
НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ ПОЛА КАТО ПРИРОДНА ДАДЕНОСТ И ПОЛОВАТА РОЛЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВЪЗПИТАНИЕТО.

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.