Научи се да различаваш автентичността от еднообразността

Недоразумение: автентичност – еднообразност
„Семейни традиции“
   Всички мъже от семейството станаха инженери. Трудно е да се проумее защо най-малкия син иска да следва изкуство.“ /44-годишен инженер, конфликт между поколенията/
Системата за постижения в нашата цивилизация почива върху принципа на сравнението като се започне от училището до професионалната реалицация. Вместо по справедливост много явления се оценяват според това дали са унифицирани: облеклото, възможностите за работа, битовата култура, прекарването на свободното време и избора на партньор. Това е достатъчна предпоставка за размисли. Ежедневния опит показва, че независимо от сходните черти хората се отличават един от друг по многобройни признаци. Когато сравняваме себе си или партньора си с  другите, не е достатъчно да изхождаме от е една-единствена способност. Много по-съществено е да свържем уникалността на даден човек с условията за нейната проява в различни области. Хора, които се третират еднакво, се третират несправедливо.
Разстройства и конфликти: неспособност за вземане на решения, криза на идентитета, недооценяване на собствената личност, омраза към себе си, ревност, съперничество, проекции, чувство за малоценност, разочарования, агресии…
НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ АВТЕНТИЧНОСТТА ОТ ЕДНООБРАЗНОСТТА.
 

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.