Научи се да даваш на партньора/дете, родител, приятел, колега/ в общуването това, което отговаря на неговия етап на развитие

НЕДОРАЗУМЕНИЕ: развитие-фиксиране
„Свръхизисквания“
„Винаги съм в движение. Водя децата си на балет, на гимнастика, на плуване, на уроци по флейта, на рисуване и на уроци по английски. Моите деца трябва да имат всичко. Нищо не бива да пропуснат. Не мога да разбера, защо те не се интересуват особено от тези хубави неща.“ /37-годишна майка на две деца/
В процеса на развитие способностите на човека се разгръщат в зависимост от еволюционното стъпало. Това е предпоставка за удовлетворяване на потребностите му в съответствие с този етап. Пред възпитанието, партньорските взаимоотношения и психотерапията стои проблемът: Дали се дава твърде малко, или се дава твърде много наведнъж. Това, което е в повече или в по-малко, се губи, ако не е съобразено с етапа на развитието. Всеки човек се нуждае от време в своето развитие. То му трябва за телесното узряване, за душевното диференциране и разгръщане в съвместния социален живот. Противно на това от него се изисква да се развива във време, избрано от другите. Голяма част от нарушенията във възпитанието и партньорските взаимоотношения може да се отнесе към несъобразена с етапа на развитие поемане на роля и ролево очакване. Основните причини са свръхизискване, понижено изискване и непоследователност.
Разстройства и конфликти: нетърпение, разочарования, емоционална зависимост, самодостатъчност, свръхизискване, понижено изискване и т.н
Научи се да даваш на партньора това, което отговаря на неговия етап на развитие.
 

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.