Да се учим да различаваме усъвършенстването от образованието

НЕДОРАЗУМЕНИЕ: възпитателна цел и възпитателно съдържание

Възпитанието означава, както ясно се вижда от понятието, не само „имплантиране“ на добро поведение и знание в личността на детето. То означава много повече: да се подкрепят и подпомогнат заложените в човека възможности и способности в СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗВИТИЕТО МУ. Един човек се нуждае не само от информация /развитие на вторичните способности – ред, точност и т.н/ в смисъл на образование. Той има нужда и от ЕМОЦИОНАЛНА ОСНОВА, за да може да овладее това образование. В този смисъл трябва да се разграничи образованието /научаването/ от усъвършенстването, които често се смесват във възпитателните концепции. Съзнателното възпитание не означава само познаване на възпитателното съдържание, но и осъзнаване на възпитателната цел: Защо, с каква цел, за какво възпитавам детето си? За себе си? За него? За човечеството?

Разстройствата и конфликтите в тази област са: едностранчивост, ниски изисквания, свръхизисквания, отчаяние, бягство в самотата или в работата…

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.