Изясняване на целите на мисленето

Акронима ХИТРИ може да ви послужи, когато формулирате целите си на мислене, за да сте уверени, че те са:
Харесвани/ Измерими/ Точни/ Реалистични/ Изпълними в разумни срокове
Освен това „целите на мисленето“ ви трябва да са СВЕЖИ:
Съответстващи – на вашата ценностна система.
Вписващи се – с личните, училищните цели и работата ви.
Етични – да се избягва негативният и ограничаващ език.
Желани – да представляват нещо, което вие и останалите бихте пожелали и си струва усилието.
Инициативни – да не ограничават, а да предоставят свобода за поемане на инициатива.
Ако някога сте били по-скоро апатични и не сте изпитвали особено желание да участвате, може би е било, защото целите не са били достатъчно СВЕЖИ.
ЗАДАЧА: ПРОВЕРКА НА МОТИВАЦИЯТА
1. Спомнете си случай, в който не сте се чувствали мотивирани в училище или в къщи. Какво от самата ситуация, от тези около вас и от самия вас е допринесло за загубата на мотивация? Кои от потребностите ви не са били удовлетворени? Колко СВЕЖИ са били целите ви?
2. Сега помислете за ситуация, в която сте били много мотивирани в работата си. Какво от самата ситуация, от тези около вас и от самия вас е допринесло за наличието на мотивация? Кои от потребностите ви са били удовлетворени? Имали ли сте СВЕЖИ цели, които да ви помагат?
3. Помислете за мотивацията си в личния живот или училище в настоящия момент. Какво бихте могли да направите, за да повишите мотивацията си, ако е необходимо, и да я поддържате?
КАК ДА ВЪЗПЛАМЕНИМ УГАСВАЩАТА МОТИВАЦИЯ
1. Починете си. Ще се върнете към задачата освежени. Промяната в обстановката ще помогне. Може да опитате и с физически упражнения.
2. Потупайте се по рамото. Помислете си за всичко, което сте постигнали до този момент и вижте всичките му добри страни.
3. Дайте си осезаема награда – нещо, което ще подобри настроението ви и няма да ви накара да се чувствате виновни. Допълнителна порция пържени картофки може и да не е добра награда, но да си обещаете вана на свещи, е вече друго.
4. Направете начин да разделите това което правите на отделни части. Ако вече сте го направили, открийте друг начин. Например, ако си пишете доклад, опитайте да го разделите на категории с определен брой думи.
5. Подходете творчески. Например, как вашата задача прилича на управлението на кораб? Как щяхте да я вършите преди 100 години?

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.