Изострете интелигентностите си

Обърнете внимание, че в ежедневните си занимания използвате голям набор от различни видове интелигентност. Замисляйте се кои точно видове използвате във всеки един момент. Търсете възможности да развивате тези от тях, в които не се чувствате много сигурни:
Визуална
Представете си, че сте попаднали в някой снимка от вестника. Какво бихте видели, ако погледнете обекта отзад? Ами отгоре? А отдолу?
Физическа
Обърнете внимание на пространството, което заемате. Представете си, че художник ще ви прави скулптура и е запълнил пространството между вас и стените с материал за отливки. Как изглежда статуята ви?
Музикална
Представете си, че се намирате в операта. Ако няма кой да ви безпокои, изпейте някаква мелодия, която да разкажете на слушателите какво се случва. Какви инструменти биха съпровождали тази сцена?
Социална
Прегледайте тефтерчето си с телефони. Обадете се на някого, с когото не сте разговаряли скоро.
Свързана с околната среда
Ако ръководите организация, какви мерки бихте предприели, за да подобрите работната среда? А какво бихте направили в реалния живот?
Практическа
Намерете нещо, което да разглобите и после пак да сглобите. Разучете съставните му части и се опитайте да разберете как функционират.
Емоционална
Нарисувайте термометър. Направете графика на емоционалното си състояние за един ден.
Духовна
Оставете разумът ви да разнищва някой въпрос, който смятате, че е важен за света. Ако искате можете да обсъдите този въпрос с някого, с когото ви е приятно да общувате.

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.