Реката на БЛАГОДЕНСТВИЕТО: Между бреговете на хаоса и ригидността

Нека да разгледаме по-подробно какво означава един човек – било то дете или възрастен – да живее в състояние на интеграция. Когато мозъкът ни работи интегрирано, ние се радваме на психично здраве и благополучие. Но психичното здраве и благополучието не са лесни за дефиниране. Макар трудовете, посветени на психичните болести, да са неизброими, интересуващият се рядко може да попадне в тях на определение за психично здраве. Д-р Даниъл Сийгъл е един от малцината, създали дифиниция, която все повече учени и терапевти по света започват да възприемат. Тя се основава на концепцията за интеграцията и разбирането на сложните динамични взаимодействия между нас и околната среда. Метафорично психичното здраве може да се определи като способността човек да плува по „реката на блогополучието“.
Представете си една река, която бавно и спокойно тече през красива местност. Това е реката на вашето благополучие. Когато вашето кану се носи спокойно по водите и, вие сте в хармония със заобикалящия свят. Имате ясна представа за себе си, другите и своя живот. Гъвкав сте и сте способен да се приспособявате, когато ситуацията се промени. Уравновесен сте, във вас цари вътрешен покой и хармония.
Но понякога течението ви отнася твърде близко до един от двата бряга на реката. В зависимост от това кой от бреговете сте доближили, възникват различни проблеми. Единият бряг символизира хаоса, там контролът се изплъзва от ръцете ви. Далеч от спокойната среда на реката, вие попадате в опасни бързеи, объркване и суматоха завладяват дните ви. Нужно е колкото се може по-бързо да се отдалечите от този бряг.
Но не се престаравайте, защото противоположният бряг на реката крие други опасности. Той е брегът на ригидността. За разлика от хаоса, където нямате контрол, в близост до ригидността вие започвате да налагате контрол върху всички и всичко около себе си. Ставате напълно неспособни да се адаптирате, да правите компромиси и да се споразумявате с другите. Близо до брега на ригидността водата е застояла, избуяли тръстики и надвиснали клони пречат на кануто ви да се придвижва напред по реката на благополучието.
И така, едната крайност е хаосът – абсолютната липса на контрол. Другата е ригидността – свръхконтролът и липсата на гъвкавост и адаптивност. Всички ние, докато се опитваме да „оцелеем“ в трудностите, с които се сблъскваме, в отделни моменти приближаваме единия или другия бряг. А когато сме в близост до някой от тях, сме далеч от душевното здраве. Колкото по-дълго стоим далеч и от двата бряга, толкова по-дълго ще се радваме на плаването си по реката на благополучието.
Животът на всеки човек прилича на плуване по реката – понякога се носи спокойно по течението на блогополучието, но в други моменти се отклонява към бързеите на хаоса или към заблатените пространства на ригидността. ХАРМОНИЯТА ПРОИЗТИЧА ОТ ИНТЕГРАЦИЯТА. Хаосът и ригидността са резултат от възпрепятстването на процеса на интеграция.
Всички трудни ситуации се вписват в тази рамка по един или друг начин. Ще се изумите, когато се убедите от собствен опит колко полезна работа върши идеята за хаоса и ригидността в разбирането на привидно непонятното поведение на някое дете или възрастен. Ако забележите признаци на хаос и/или ригидност, можете да сте сигурни, че интеграция липсва. И обратно – ако плават по средата на реката на благополучието, ще демонстрират качества на душевно и емоционално здрав човек: ГЪВКАВОСТ, АДАПТИВНОСТ, УРАВНОВЕСЕНОСТ И СПОСОБНОСТ ЗА РАЗБИРАНЕ НА СЕБЕ СИ  И ЗАОБИКАЛЯЩИЯТ СВЯТ. Ефективният и практичен подход на интеграцията ни позволява да съзрем много от начините, по които децата или самите ние – се поддаваме на хаоса или ригидността, поради това, че процесът на интеграция е бил блокиран. Възприеме ли тази идея всеки от нас може да създаде и приложи разнообразни стратегии, способстващи интеграцията на децата или на нас самите.
„Как да развием потенциала на детския мозък“ – д-р Даниъл Сийгъл и
д-р Тина Брайсън

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.