Определение на "ПРОБЛЕМ"

След дълго търсене успях да намеря много точно определение на понятието „проблем“ плод на AGS Институт, Стокхолм, Швеция.
ПРОБЛЕМ Е ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОГО ЗА ПРОМЯНА, КОЯТО ТОЙ НЕ ЗНАЕ КАК ДА ПОСТИГНЕ.
В ежедневната реч думата „проблем“ означава затруднение, което се възприема като болезнено или като неприятно. Така това понятие говори за негативно състояние и има негативно съдържание. То, обаче, има и позитивен аспект. За първи път екип от психолози Миа Андерсон, Клас Гревелиус и Ернст Саламон се сблъскват с този факт, когато група на обучаващи се при тях по време на упражнение дефинира понятието „проблем“ като:“…това, което ни кара да направим нещо“. Те мислили, че проблем е двигателя, активиращ личността за промяна, с надеждата да подобри живота си.“
В тяхното определение за проблем са използвали и израза „желание за промяна“, за да постигнат описание, подходящо за изразяване както на неприятно преживяване, така и на активираща сила.
Като определят „желанието на някого“ искат също да подчертаят, че разглеждат понятието „проблем“ като лично вътрешно преживяване.
За да илюстрират определението си дават един прост пример
Представете си мъж, влюбен в жена, живееща отвъд планините. Той иска да бъде с нея, но не знае как да постигне това. Планините изглеждат непреодолими. – Той има проблем
Обърнете внимание, че за любовта му може да не знае никой друг освен него, дори и въпросната дама. – Проблемът може да е лично преживяване
Той иска да промени състоянието си, така че да не бъде самотен, а да бъде с нея, но не знае как. – Желание за промяна, която той не знае как да осъществи.
Това последно допълнение, че той не знае как да постигне целта си, е необходимо условие, за да се определи желанието за промяна като проблем според тази дефиниция.

  • заключената врата не е проблем, ако имате ключ и знаете как да го използвате
  • желанието да сте над облаците не е проблем, ако имате летателен апарат, който можете да управлявате
  • желанието една болка да престане не е проблем, ако можете да я прекратите

Да вземем за пример едно дете, което постоянно разклаща млечния си зъб. Тази болка не го е тревожила до момента, до който някой друг, напр. зъболекар, не е настоял да докосне зъба. Тогава детето губи контрол над болката и настъпва паника – възникнал е проблем.
ЧИЙ Е ПРОБЛЕМА?
Следствие от тяхната дефиниция на понятието „проблем“, психолозите започват да употребяват тази дума в смисъл, по-различен от общоприетия. Резултатът от това са някой интересни и забавни заключение:
Повечето от хората в Швеция, които според социалните норми пият твърде много и поради това са обект на социални грижи, често не смятат, че пият твърде много или не възприемат това като проблем. Техният проблем е по-скоро от типа: От къде да намеря пари за пиене? или : Как да накарам този проклет социален работник да ме остави на мира? Ето защо ние стигаме до заключението, че: В Швеция социалните работници са много често хора, които имат „проблем с пиенето“, а не техните клиенти.
Щом като някой, който според тяхната дефиниция има проблем, постигне целта си, проблемът изчезва. Той се стопява, изчезва, решен е. Постигането на желаното състояние не е единствения начин за прекратяване на проблема.
Определение за „ПРОМЯНА“
Разсъжденията в тази посока довели тези психолози до следната дифиниция за „промяна“
Промяна е ход от събития в съществуването на феномена, който не се включва /формира/ в рамките на очакванията на наблюдателя като принадлежащи към този феномен.
Или просто:
Промяната е ход от събития, който не е очакван от наблюдателя.
След дълга дискусия и тълкуване на понятията „проблем“ и “ решаване на проблема“ същите психолози стигат до заключението, че
„ПРОБЛЕМ“ е нечие постоянно желание за ход на събитията, различен от очаквания и неяснота как това може да бъде постигнато.
И така, решаването на проблема е когнитивен процес, при който очакванията за неконтролируемо, нежелано бъдеще са тези, които трябва да се променят.
 
 
 

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.