Д-р Стоян Везенков – За свободата да бъдеш

От молекулата до работата на мозъка и поведението, д-р Стоян Везенков е молекулярен биолог и доктор по невробиология от Университета в Гьотинген, Германия, който от седем години изследва възможностите за прилагане на невронауките в реалния живот. Фокус в работата му е приложната психофизиология и в частност биофийдбек и неврофийдбек методите при терапия на различни нарушения и като инструмент за личностно развитие посредством оптимизиране на работата на мозъка и тялото като цяло. Д-р Везенков е сертифициран неврофийдбек терапевт от InstitutfurEEG-Neurofeedback в Мюнхен, Германия.
– Какво представляват неврофийдбек и биофийдбек методите и по какъв начин лекуват, как влияят на тялото ни?
Когато човек наблюдава себе си, т.е наблюдава собствените си психични и телесни процеси, тези процеси се актуализират и променят, вследствие на самото наблюдение. Силата на самонаблюдението е отдавна известна и се използва в психотерапията, логопедията и другите поведенчески терапии. Биофийдбек е метод, който ни позволява да наблюдаваме съзнателно безсъзнателни, автономни процеси в нашето тяло като сърдечна, дихателна, дори мозъчна активност и докато ги наблюдаваме, да се учим да ги променяме целенасочено. Именно това е начинът, по който биофийдбек влияе на тялото ни, лекува множество нарушения и подобрява представянето и резултатите ни в различни области на живота.
Логичният въпрос е как точно се постига това? Всеки процес в тялото, който постига желана цел, задоволява потребност (физиологична, емоционална, ментална или социална) и който бъде възнаграден по определен начин, се усилва и запаметява. Това е основния принцип на биофийдбек, както и на всяка поведенческа терапия, защото тялото много по-добре познава себе си, кое е здравословно за него и кое не, отколкото психиката и Аз-а на човека. Точно това е един от водещите принципи при биофийдбек – тялото да регулира само своите функции, ако му бъдат създадени условия за това. В естествена среда такива  условия съществуват в най-дълбокия сън непосредствено след заспиване всяка нощ, тогава тялото възстановява напълно своите дефицити, натрупани през деня.
При биофийдбек методите такива условия се създават посредством точната и прецизна информация идваща от тялото, която се регистрира чрез чувствителни сензори и се връща обратно към човека чрез подходящи софтуерни аудио-визуални презентации (анимация, игри и др.). С биофийдбек се формират умения и способности да се постига баланс на процесите в тялото, да се поддържа равновесно, здравословно състояние, както и да подобрява и оптимизира работата на мозъка, който е основен регулатор на телесните функции.
– Какви заболявания и състояния могат да лекуват тези терапии?
Биофийдбек терапиите (вкл. и неврофийдбек) могат ефективно да повлияват различни сърдечно-съдови нарушения (като хипертония, аритмия, ангина пекторис, повишен риск от инфаркт и инсулт и т.н., нарушения на храносмилателната система (гастрит, колити и т.н.) и функционални нарушения на мозъка – епилепсия, хиперактивност и дефицит на вниманието, когнитивни дефицити или прекомерни афектни състояния и неврози (депресии, зависимости и др.). В последно време се събират данни и за частични успехи по отношение повлияване и на психози (шизофрении, обсесивно-компулсивно разтройство и др.). Универсалният характер на биофийдбек произтича от следния обективен факт: всеки процес в тялото, който може да бъде измерен чрез подходящи сензори и за който имаме данни, при какви параметри той е в норма или в патология, може да бъде повлиян и коригиран чрез биофийдбек. Всяка утвърдена биофийдбек терапия, минава през строги критерии за ефикасност и ефективност. В момента няма по-добра и дълготрайна терапия на хиперактивност и дефицит на вниманието от неврофийдбек, например. Но освен за терапия биофийдбек се използва успешно от здрави хора, които искат да направят по ефективни своите програми за духовно и личностно развитие – дихателни практики, визуализации, дълбока релаксация, медитация и др.
– Вие сте завършили в Германия. Може ли да кажете дали има разлика в приемствеността на тези методи сред хората тами и нас, българите, и ако да, на какво се дължат те според Вас?
В голяма степен, да, има разлика. В Германия алтернативната безлекарствена медицина, във всичките й направления – от хомеопатия до холистична и антропософска медицина – се финансират в някаква степен от Здравно-осигурителните каси, тоест те са общоприети от всички.  Различното отношение, вероятно се корени в материалното благополучие на германеца, който може да си позволи свободата да избира най-добрия и ефективен метод за лечение, съществуващ на световния здравен пазар въобще и който пасва най-добре на неговия мироглед и ценности. Германцът може да си позволи и да развива на световно ниво, кое и да е терапевтично и профилактично направление. Служителите на Сименс, например, в почивките си могат да отидат в релакс стая и да се възстановят от високото напрежение, отпуснати на релакс стол и правейки биофийдбек за 15 минути. Шумахер тренира дишането си с биофийдбек апаратура, за да повиши ефективността си по време на състезанията. Освен за терапия на вече болни хора, германецът инвестира щедро за превенция преди човек да заболее. Ако ние бяхме по-богати и по-свободни в мисленето и поведението си, щяхме и ние да избираме най-доброто. Българинът знае също много добре кое е добро за здравето му.
Но в момента сме потънали изцяло в ежедневните си проблеми и конфликти, от собствените до тези на държавно ниво и не виждаме перспективи за личностно и професионално развитие.Така често губим конкретния и общ смисъл на живота си и дори не искаме да следим развитието на здравните технологии в световен мащаб, не търсим активно последната информация в тази бурно развиваща се област, въпреки информационния потоп на интернет.  Именно затова българинът боледува много повече от средностатистическия европеец. Но трудно може човек да бъде здрав, ако не вижда смисъл в това. А иначе за всяка болест има лек, но първо трябва да извоюваме личната си свобода – да сме това, което решим да бъдем, а здравето и качеството на живот е резултат и следствие.
– Коя част преобладава в човешката психика – духът или физиологията?
Много добър въпрос, защото се отнася до цялостната организация на човека, съставен от Аз (дух), психика и тяло (физиология).  Във всеки човек преобладава една от трите съставни части и това го прави уникална индивидуалност. Ако Аз-ът  доминира, човекът ще бъде целеустремен и деен лидер, ако физиологията надделява, той ще бъде прагматичен и изпълнителен, добре познаващ здравните проблеми, например, може да бъде един прекрасен лекар, терапевт. Ако психичното преобладава, може да бъде човек на изкуството, творчески ориентирана личност. Освен наследствена предразположеност на тялото в цялостното проявление на човека роля има семейната и приятелска среда, както и индивидуалния му опит, който се обогатява непрекъснато. Човекът е такъв, каквото реши да бъде с поведението си всеки ден, с чувствата и мислите си във всеки един миг. Това, което се упражнява и възнаграждава се усилва и запаметява. Или иначе казано – човек сътворява и изгражда себе си сам чрез ежедневните решения, които взима непрекъснато за всичко.

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.