Изпитвате ли чувство за вина?

Склонността да се чувстваме виновни и тревожни за поведението си е характерна черта, често срещана днес. Повечето от нас се чувстват притеснение от отделни черти на личността си. Често обвиняваме себе си, дори когато поведението ни не заслужава ни най-малък упрек. Определено ниво на вина, разбира се, е необходимо, за да усетим, че имаме съвест. И наистина, пълното отсъствие на такова чувство би било симптоматично за наличието на психопатия. Крайното себепринизяване или самообвиняване,от друга страна, показват също толкова невротично и неуравновесено отношение.
Тези, които са измъчвани от чувство за вина, често произхождат от семейства, с идеали за поведение, които нямат съответствия в реалния живот. Но това в никакъв случай не е единствената причина.
От гледна точка на функционирането на самия мозък наличието на смазващо чувство за вина може да бъде предизвикано и от лимбичната система – отново главния злодей е амигдала, която е държана непрекъснато нащрек двадесет и четири часа в денонощието.
ТЕСТ
1. Имате ли чувството, че сте прекарали голяма част от живота си, вършейки неща, които не ви доставят удоволствие?
2. Мразите ли нещата, които трябва да свършите?
3. Чувствате ли се зле, ако разочаровате другите?
4. Тревожите ли се за мнението на другите относно действията ви?
5. Избягвате ли да вършите неща, които биха разстроили приятелите ви?
6. Трудно ли ви е да спите до обед през почивните дни, дори когато нямате важна работа?
7. Случва ли ви се да пробвате много дрехи в магазин и когато си тръгвате да се чувствате зле, защото не сте си купили нищо?
8. Изпращали ли сте поздравителни картички за рождените дни на хора, които всъщност не са ви симпатични?
9. Разстройвате ли се, ако ви хванат неочаквано да вършите нещо интимно и лично?
10. Обличате ли определени дрехи, за да доставите удоволствие на някой друг?
11. Чувствате ли се зле, когато се сетите за моменти, когато сте били груби или неразумни?
12. Случвало ли ви се е да се извинявате за нещо, за което не сте виновни?
13. Извинявате ли се, когато някой ви настъпи?
14. Имате ли чувството, че сте разочаровали родителите си, като не сте оправдали надеждите им свързани с различни житейски ситуации?
15. Съгласни ли сте с идеята за първородния грях – че сме родени грешници и че трябва да изкупим греховете си?
16. Мислите ли, че се нуждаем от някакъв религиозен или социален контрол върху природните си инстинкти?
17. Мислите ли, че е редно римокатолиците редовно да изповядват греховете си?
18. Усещате ли общо неодобрение от страна на другите към личността или поведението ви?
19. Смятате ли, че заслужавате наказание за минали грехове?
20. Често ли молите за прошка?
Ключ: Ако отговорите с „да“ на 16 и повече от въпросите, можете да сте сигурни, че някой някога е програмирал вас и емоционалния ви център да изпитвате вина. Резултат между 4 и 6 – норма

Публикувано в Фитнес за мозъка@училище. Постоянна връзка.