Възпитание според темперамента


Меланхолик
Той е с висока чувствителност
,
лесно раним е, мнителен, нерешителен, стеснителен, но доброжелателен и
сърдечен. Юношата – меланхолик обикновено е затворен в себе си, трудно
свиква с нов колекттив, стреми се да бъде „в сянка“. Настроението му е
твърде променливо, движенията – неуверени. Говори тихо, но изразително.
Реагира болезнено на отрицателна оценка, а наказанието възприема като
трагедия. Трудно усвоява новата информация, лесно се разсейва и бързо
се уморява.

Внимавай да не навредиш!

 • Това е основния принцип от който трябва да се ръководиш във възпитанието на юношата – меланхолик. Помни, че той се нуждае от особено внимание и топло отношение. Лесно раним е, затова избягвай да повишаваш тон или да крещиш. Бъдете по-меки и по-ласками в общуването си.
 • Не забравяй хвалбата и не спестявай искреното си одобрение за дадени постъпки. Твоят юноша има особена интуиция и му е жизнено необходимо да чувства, че го обичаш. Поощрявай го даже за незначителни успехи и достижения.
 • Никога не прави забележка на юношата пред други хора. Това може да доведе до сериозни комплекси.
 • Избягвай заповедната форма в общуването си. Това само ще осуети действията му. Развивай неговата самостоятелност, като му възлагаш лесно осъществими „задачи“. И не забравяй да изразяваш
  одобрението си.
 • Заплахите противопоказни за юношата-меланхолик. Помогни му да се избави от страховете си, като обсъждате тези чувства. Никога не се надсмивай над неговите тревоги и притеснения, колкото и не основателни да ти се струват.

 

Флегматик
Той е спокоен,

невъзмутим, търпелив, обезателно се нуждае от време, за да се
съсредоточи, упорит. Флегматикът върши всичко бавно и обстоятелствено,
преодолявайки всякакви препятствия. Напълно предан е към близките и
приятелите. Юношата-флегматик говори изразително, без излишни жестове и мимики. Не обича да рискува. Новата информация усвоява бавно, но завинаги. Заспива бързо, но събуждането е проблемно –
обикновено капризничи, сърди се. Просто му е нужно повече време, за да
се разсъни. Не обича промените, бавно свиква с новата обстановка и
дълго време се адаптира в нов колектив.

Не бързай!

 • Това е принципът, от който е добре да се ръководиш във възпитанието на юношата-флегматик. Помни, че от този юноша не можеш да очакваш резултати, ако му казваш, че няма време. Той се нуждае от индивидуален темп, не бива да го притесняваш и пришпорваш да направи дадено нещо.
  Космическите скорости определено не са за него.
 • Учи го рационално да разпределя времето си.
 • Старай се да развиваш в юношата-флегматик интерес към движението.
 • Постепенно развивай способността на юношата да „превключва“ от една дейност към друга. За целта измисляй съвместни дейности.
 • Развивай любознателността на юношата гледайте научно-популярни филми и обсъждайте получената
  информация.
 • Учи юношата да изразява своите емоции. Ако му е
  тъжно, не му забранявай да плаче. А когато се радва, остави го с пълна сила да „излее“ емоциите си.

 Сангвиник
Той е адаптивен,

жизнерадостен, общителен, склонен към непостоянство и лекомисленост.
Юношата-сангвиник е дружелюбен и разговорлив. Обожава да се запознава с нови хора и непознати места. Не се страхува от трудности, склонен е на
компромиси. Лесно преживява неуспехите, без проблем се приспособява към нов колектив. Винаги се стреми да научава все нови и нови неща.
Любопитството му няма граници и лесно усвоява новата информация. Може
да се занимава с няколко неща наведнъж. Обожава шумните игри,
импулсивен и активен е. На наказанията реагира спокойно.

Доверявай се, но и проверявай!

 • Това е принципа, който трябва да те ръководи във възпитанието на юношата-сангвиник. То винаги е готово да обещае, но далеч не винаги изпълнява казаното. За това е нужно да го контролираш доколко изпълнява
  обещаното.
 • С подобно младеж се общува леко, с много настроение и хумор.
 • Хвали юношата заслужено, защото в случая той има склонност към възгордяване.
 • Обръщай особено внимание на качеството при изпълнение на задачите, не допускай повърхностно и небрежно отношение към поставените задължения.
 • Старай се да формираш у юношата -сангвиник устойчивост и търпение. Учи го да довежда започнатото до край.
 • Изхождайки от принципа „Проверката – висша форма на доверие“ не пропускай да контролираш постъпките и действията му.
 • Помни, че медалът има две страни – общителността, жизнерадостта и оптимизма на юношата -сангвиник могат да се „завъртят“ и да станат източник на
  лекомислие и непостоянство.


Холерик
Той е енергичен,
активен, несдържан, конфликтен. Този тип темперамент като че ли донася на родителите най-много грижи и безпокойство. Движенията на юношата -холерик са стремителни, резки, енергични. Речта му – откъслечна, бърза, но и много изразителна и емоционална. Новата информация усвоява бързо, но след няколко минути вече е излетяла от главата му. Холерикът по природа е командир, лесно се адаптира към непривична обстановка, но и със своята избухливост често се оказва в конфликт със своите връстници.
Такъв юноша винаги има нужда от публика, от която очаква реакция. Ето
защо юношата-холерик никога не плачи и не капризничи, ако е сам. Той
обича шумните компании и новите впечатления, готов е да рискува.
Настроенията му са променливи, в повечето случаи заради незначителни причини. Юношата-холерик заспива трудно, под впечатленията
от деня. Ако родителите се опитат да го накажат за неумението му
да се сдържа, то могат да провокират агресивност, готовност за отпор и
самозащита.

Нито минута покой!

 • Това е принципът, който ще ти помогне да поддържаш и направляваш енергията на юношата за полезни дела.
 • Изключи в обстановката онова, което превъзбужда юношата.
 • Контролирай бурните прояви на юношата-холерик. За това ще му помогнат по-спокойни занимания, избор на хоби.
 • Особено внимание отделяй да възпиташ у юношата търпеливост и усърдност. Строго и последователно контролирай неговите постъпки и действия.
 • Не използвай физическа сила при въздействие над юношата. Няма нужда да се отнасяш рязко или дълго да го уговаряш за нещо. Просто изисквай спокойно, но строго и ясно.
 • Учи го да бъде сдържан, да може да се владее. Отделяй специално внимание на учтивостта. И не забравяй, че личният пример е най-добрият учител.
 • За него е важно да знае, че ти чуваш неговите думи и те имат значение за теб.

Нужно е да знаеш…


Ако искаш да бъдеш максимално полезен за успешното израстване на юношата не пренебрегвай самоконтрола. Първо се вгледай в себе си.
Самонаблюдението е важно, за да можеш да преминеш и към наблюдение на юношата. Ако откриваш у юношата характеристика на флегматик, а себе сопределяш като сангвиник, не искай да го направиш твое подобие. Това би било твърде лош контрол с отрицателни последици. Помни, че
темпераментът е персонален емоционален код. Не можеш да го промениш, ако можеш да го развиваш, за да помогнеш на юношата да се справя по-добре с
предизвикателствата на живота. Независимо кои са преобладаващите характеристики не забравяй, че всики човек има нужда от атмосфера на доверие и сигурност. Ако един юноша се чувства обичан,
независимо какъв е неговия темперамент, той ще е уверен в себе си и с нужното самочувствие. Любов и сигурност е принципа, от който би трябвало да се ръководи всеки родител във възпитанието на подрастващата личност.

 

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.

2 Responses to Възпитание според темперамента

 1. I enjoy your writing style really loving this internet site.

 2. Actually, this article is something that you do not see every week. It’s a good thing that I stumbled on this posting thanks to my best friend who showed it to me. It’s very rare for a writer to spend a lot of time and effort imparting the strategies and information that you shown. It’s quite noticeable that you put a lot of time and amount of work into this so excellent!

Коментари са забранени.