ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИ    „МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

 

БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА

ПРИЛОЖЕНАТА (РЕАЛИЗИРАНА) ИНТЕЛИГЕНТНОСТ


           Стремежът към съчетаване на повече видове интелигентност ще се налага през 21в. , за да се догони бързо променящия се външен свят. През учебната 2012-2013 година учениците от ГПАЕ „Гео Милев“ ще имат възможност да участват в тренинг-семинари по разработена програма.  Сформират се тренинг-групи с желаещи ученици от всеки клас, водещ на групите г-жа Райна Бахчеванова. Тренинг-семинарите ще се провеждат при първа смяна след учебните часове всеки петък, а при втора смяна всеки понеделник преди часовете с цел да не се нарушава самоподготовката на учениците за следващия ден.

 
Какво е МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ??
 
Теорията за множествената интелигентност е разработена от проф. Хауърд Гарднър, който доказва, че има множество  самостоятелни интелигентности, които си взаимодействат.
 
ВИДОВЕ Множествена Интелигентност?
Човек може да бъде  творец и да е способен да впрегне пълния си потенциал на всяка една от видовете интелигентност:
 

 • телесна (двигателна) – контрол над телесните движения и умение да се борави с обектите;
 • пространствена (зрителна) -осъществява ориентацията в пространството;
 • лингвистична (езикова) – да се диференцират функциите на езика;
 • логическа (аналитична) – работата с абстракции;
 • музикална (звукова)-позволява да се уловят ритъма и хармонията;
 • социална (междуличностна) – обърната навън – към другите хора;
 • личностна (емоционална) – способността да се отразява вътрешния свят;Целите на тренинг-семинари  „Множествена интелигентност”
Основната цел на всички тренинг-семинари  „Множествена интелигентност” е:
 

 • участниците да приемат себе си и другите такива каквито са;
 •  да се научат да бъдат толерантни;
 •  да осъзнават ролята си в живота;
 • да бъдат сигурни, гъвкави към сложните житейски ситуации, както и да имат устойчивост към негативните  влияния на социалната среда;
 • личностно развитие;
 • корекция на поведението;
 • формиране на ценностна система и цели свързани с бъдещето им;
 • умения да организират и да управляват времето си;

Целта ни е да се обособи общност, утвърждаваща по-висока социална компетентност, психологична култура и публична активност.
 
ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В ДНЕШНИЯ СВЯТ
 
 
 

ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИ    „МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

Учебна  2012 – 2013 година

 І.Модул: ТЕЛЕСНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и моето тяло”
 • Тренинг-семинар: „Как да се грижа за моето здраве, нужди и потребности”

 ІІ.Модул: ПРОСТРАНСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и пространството около мен”
 • Тренинг-семинар: „Какво и как наблюдавам, в моя дом, училище и околна среда”

ІІІ.Модул: ЛИНГВИСТИЧНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 •   Тренинг-семинар: „Аз и общуването”
 •   Тренинг-семинар: „Как и какви думи използвам у дома, училище и с приятели”

 ІV.Модул: ЛОГИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 

 • Тренинг-семинар: „Аз и моето мислене”
 • Тренинг-семинар: „Как и какви решения и стратегии за справяне да използвам у дома, в училище, с приятели”

 V.Модул: МУЗИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и музиката”
 • Тренинг-семинар: „Как и кога да използвам ритъма и хармонията”

 VІ.Модул:  СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и другите”
 • Тренинг-семинар: „Как да приемам и да си взаимодействам с другите”

 VІІ.Модул: ЛИЧНОСТНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз опознавам себе си”
 • Трениг-семинар: „Как да придобия себепознание и да разгадая вътрешния си свят”

 VІІІ.Модул: ПРИРОДНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и природата”
 • Тренинг-семинар: „Как да наблюдавам, опознавам и се грижа за природата около мен”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.

One Response to

 1. Thanks for the blog post. Great.

Коментари са забранени.