НЕЗАБАВНО ВДЪХНОВЕНИЕ

Опитайте тези техники, ако се нуждаете от бързо стимулиране на творческото мислене.
1. Колко думи? 
Напишете първо ключовата дума на проблема ви и след това напишете колкото можете повече думи с буквите, които се съдържат в нея. Вижте на какви нови мисли ще ви наведат тези думи.
Например: Конференция
кон, фенер, кафене, ято, танк, рента, нефт, нефрит, фрак, ранен, терен, кафе, Франция
Подберете всички думи, при които ви проблясва някаква идея:
Танк: нужда от мерки за сигурност
Кафене: да се помисли за храната и напитките за присъстващите
Франция: да повтаря някой от популярните трикове, които видях на конференцията във Франция
2. Нарисувайте картинка
Тя може да изобразява самия проблем или идеалното разрешение, или някой етап между тях. Сега си представете, че сте експерт по изкуствата и обяснявате значението и на някой, който няма представа за какво става въпрос. Така можете да достигнете до нови прозрения.
3. Музикален фон
Коя песен или музикално произведение биха били най-подходящи за вашия проблем? Защо?
4. Завръщане в първи клас
Представете си, че трябва да обяснявате идеята си на умни седемгодишни деца. Какви нагледни материали ще използвате? Какви въпроси ще ви задават?
5. Заглавие за първа страница
Измислете заглавие за статия във вестник, която да обобщава идеята ви. Използвайте какъвто стил пожелаете, да навлезете в стила на жълтата преса не е лесно предизвикателство, но е забавно.
 
 

Публикувано в Фитнес за мозъка@училище. Постоянна връзка.

4 Responses to НЕЗАБАВНО ВДЪХНОВЕНИЕ

  1. Clarisa каза:

    Good post! Was looking for something good to learn.

  2. Lina каза:

    I can say that I spent my time very well going through everything you published. This is the very best you can obtain from a blog article.

  3. I appreciate quality writing when I read it. This is truly a great writing. You make sound and compelling points presented in a fresh way within your content. Your views are very different and original.

Коментари са забранени.