Пътят

Джошу се обърнал към учителя Нансен:
– Кой е верният Път?
Нансен отговорил:
– Всекидневният път е верният Път.
Джошу запитал:
– Мога ли да го науча?
Нансен отвърнал:
– Колкото повече учиш, толкова по-далеч си от Пътя.
Джошу полюбопитствал:
– Но ако не го изучавам как ще го узная?
Отговорът на Нансен бил:
– Пътят не е сред видимите неща, нито сред невидимите. Той не спада към познатите неща, нито към непознатите. Не го търси, не го изучавай, не го назовавай. За да се озовеш на него, разтвори себе си широко като небето.

Публикувано в Притчи. Постоянна връзка.

One Response to Пътят

  1. This material is quite obviously well-researched and well-written. I think this article is full of valuable information that is presented in a unique way. If I were to rate it, I’d rate this a solid 10.

Коментари са забранени.