КАК МОЗЪКЪТ ВИ ОФОРМЯ НАВИЦИТЕ

Коя обувка обухте по-напред тази сутрин? Трябва да помислите? Но вие не можете да си спомните, въпреки че сте обули същата, която вече обувате от много години по навик. Не би ли било ужасно, ако всеки път, когато си обуваме обувките, се спираме и мислим коя да обуем по-напред.

Или опитайте това. Попитайте добрата машинописка да ви каже къде върху клавиатурата се намира буквата М или Р, без да гледа. Тя трябва ли да помисли? Но не го прави, когато пише на машината. Навикът е на нейните пръсти!

Навиците могат да спестят много време и енергия. Те се оформят с много повторения. С изключение на няколко прости рефлекса, навиците се създават най-напред в мозъка, а после и в останалата част на тялото.

Целият мозък действа със сила около 10 вата! Какви фантастични подвизи извършват те! Със сила от 10 вата мозъкът може да извърши повече математични операции от най-силния компютър в света.

Нека да си представим, че работи само една мозъчна клетка. Тя може да изпълнява само алгебрични задачи. Анализира плюс и минус миливолти, които приема от хиляди други клетки, и дава своите решения – да стане или не. И всичко това прави само за една хилядна от секундата!

И така, как в действителност се образуват навиците в мозъка? Днес ние знаем, че съобщенията се обработват в мозъка и се изпращат към различни части на тялото с помощта на нервните клетки. Всяка една клетка се състои от ядро и флуид около него, наречен цитоплазма и мембрана, чрез която граничи с другите клетки.

От тази мембрана излизат много малки фибри, наречени дендрити, които приемат информацията и с помощта на дълга нишка, наречена аксон, информацията се изпраща до следващите клетки.

Между изпращащия аксон на една клетка и произволен аксон или тялото на друга клетка се осъществява контакт, наречен синапс.

Когато д-р Еклс разгледа тази синаптична връзка под електронен микроскоп, забеляза някои малки уплътнения върху изпращащия аксон, които му изглеждаха като малки копчета. И ги нарече бутони.

Днес ние знаем, че тези малки бутони имат различни форми и големини. Знаем също, че те крият различни биохимични вещества. Едно от тях е ацетилхолинът. Този биохимикал преминава през малката кухина или синапс и спомага следващата клетка да приеме сигнала.

Специалистите по мозъка откриха, че всяка мисъл или действие, което се повтаря често, спомага чрез тези малки бутончета в края на някои нервни аксони повторението на същата мисъл или действие да става по-лесно следващия път.

Д-р Уилям Садлер ни казва, че нашите установени навици създават истински пътища през нервната система. Той ни напомня, че това често повторение на една и съща мисъл, чувство или действие произвежда дълбоки „следи“, подобни на дълбоката пътечка върху тревата, която оставяме, когато ходим много пъти по един и същи път в поляна.

Д-р Уилдър Пенфилд ни каза по време на посещението ни при него, че изследванията му върху стимулацията на открит мозък по време на неврохирургична операция на пациенти са го убедили, че всеки отговор става все по-стабилен при многократно повтаряно въздействие върху мозъчната тъкан. Следователно в резултат на стимулацията, реакцията на нервните тъкани е последвана от физически промени.

Трезвото заключение е, че всяка мисъл, чувство или действие, което се повтаря, предизвиква физически и химически промени в нашите нервни пътища, които са или за благословение, или за проклятие, след като веднъж са установени. Нека да помислим за отражението на този факт върху нашето умствено или емоционално здраве и върху формирането на нашия характер!

„Това, което детето вижда и чува, издълбава дълбоки линии в неговия нежен мозък, които през целия му живот не могат да се заличат напълно. . . Повтарянето на действията в някакъв ред се превръща в навици. Те могат да се дооформят с много строго трениране по-късно в живота, но рядко се променят.“

Когато разговарям по този въпрос с някого, винаги ме питат: „Тези бутончета биха ли могли да изчезнат?“ Понастоящем се смята, че само след много години на неупотреба на нервните пътища, които ги съдържат, тези бутончета могат постепенно да умрат.

Изглежда, че навиците оформят изключително постоянни пътища в мозъка. Навикът не може да се изтрие никога даже ако не се практикува в продължение на много години. Но навиците биха могли да бъдат превъзмогнати със създаването на други навици, по-силни от тези, които лицето иска да превъзмогне.

Ние бихме могли да изработваме нови пътеки в мозъка си със съзнателно избран начин на реагиране на дадена ситуация, а не така, както обикновено правим. Ще трябва да повтаряме новия начин на реагиране толкова пъти, че бутоните, които се образуват в новия път, да са повече от тези, които искаме да превъзмогнем. Така, когато нервните импулси потекат през мозъка, ще им бъде по-лесно да минат по новия път, отколкото по стария.

С други думи, ние избираме друг път – да бъдем любезни, вместо да се гневим, да бъдем вежливи, вместо критични, да помогнем, вместо да нараняваме. Когато сме изкушавани да направим това, което е лошо, друго биохимично вещество, подобно на GABA (гамааминомаслена киселина), се отделя, което моментално включва спирачките.

Много пъти противоречащи съобщения стигат до нервната клетка. Едно казва: „Да, направи това!“ Друго казва: „Не, по-добре не го прави!“ Да стане, или не, това е въпросът. Как мозъчната клетка знае какво да направи?

Случвало ли ви се е да се съблазните от парче сладкиш, когато сте си обещали да бъдете на диета? Вие сте си помислили: „Ах, колко добре изглежда!“ Веднага се запалва кодирано съобщение с енергия, примерно 30 миливолта, което казва на действащата ви мозъчна клетка: „Действай!“ Но точно в този момент вие добавяте мисълта: „Не, за мен не е добре.“

Това запалва друг сигнал с енергия, примерно 40 миливолта, който отнася съобщението: „Не действай.“ (Колкото е по-силна вашата решителност, толкова по-голяма енергия стига до клетката. ) Домакинята ви предлага сладкиша, но вие вече сте взели слабо решение – само с 10 миливолта енергия. И полуколебливо отговаряте: „Не, благодаря.“

Виждате, че само 10 миливолта енергия е в състояние да накара мозъчната клетка да не действа. В случая е извършена проста алгебрична операция на сумиране – 30 миливолта да стане, 40 миливолта да не стане. Чистата разлика е 10 миливолта да не стане!

Ако дяволът беше зад вас при тези усилия да не нарушите обещанието, което сте си дали, той щеше да каже: „Е, този път загубих, но за малко!“ И следващия път ще измисли по-добри планове. Той не може да чете в ума ви, но сигурно забелязва колебливото ви поведение.

Преди около сто години изтъкнатият психолог Уилям Джеймс намекна за молекулярната основа на навика с тези забележителни думи: „Ако можеха младите да разберат как бързо се превръщат в движещо се снопче навици, те щяха да бъдат по-внимателни към своите духовни контакти, имайки предвид пластичността на тези процеси. Ние само въртим съдбите си и никога не ги променяме. И най-малкото докосване до добродетел или порок оставя своя никога незаличим белег. Пияният Рип Ван Винкл в пиесата на Джеферсон се извинява, като казва: „Аз няма да го броя този път!“ Да! Той може да не го брои и любезните небеса могат да не го броят, но независимо от всичко то се брои. Между нервните му клетки и аксони молекулите го отчитат, регистрират и запазват, докато бъде използвано срещу него, когато дойде следващото изкушение. Казано строго научно, нищо от това, което ние извършваме, не се изтрива.

Разбира се, това има и своята добра страна, както и своята лоша страна. Както можем да станем алкохолици с много отделни напивания, така можем да бъдем и светии в морала, също авторитети и експерти в практиката и научните сфери с помощта на много отделни действия и дълги часове на работа. “ И д-р Джеймс добавя: „Нека младите да не са нетърпеливи относно достигането на върха в образованието си на каквото и ниво да се намират. Ако е достатъчно зает всеки час от работния ден, той може да не се безпокои за крайния резултат. Може да бъде напълно сигурен в това, че една прекрасна сутрин ще се събуди и ще се окаже, че е един значителен за своята възраст човек, в която и област да си е избрал да работи. Тихо, в многообразието на детайлите на неговата работа, силата на преценката в цялата съвкупност от задачи ще се оформи вътре в него като притежание, което той никога няма да загуби. Младият човек трябва да знае това предварително. Пренебрегването на този факт може да доведе до много повече обезсърчения и нерешителност в младите, натоварващи се с непосилна кариера, отколкото всички други причини, взети заедно.“

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.