Камъни в съзнанието

Дзен монахът Доген живеел уединено в колиба на края на гората. Веднъж няколко странстващи будистки монаси му се примолили да ги пусне да пренощуват. Когато се сгрели край огъня, подели разговор за същността на битието твърдейки, че светът е само илюзия на човешкото съзнание. Като се уморил да слуша бърборенето им, Доген попитал:
– Как смятате, ей онзи камък, вътре или извън съзнанието се намира?
Един монах отговорил с умен вид:
– Разбира се, че вътре.
– Твоята глава трябва да е много тежка – казал му Доген, – след като носиш в съзнанието си такива камъни.

Публикувано в Притчи. Постоянна връзка.