Близо до водата – силата на чувствата

Според тайните знания на индианските шамани елементът Вода е мекият поток на енергията, която поддържа динамиката на живота. На физическо ниво водата е горивото, което поддържа тялото ни. На нивото на психическото преживяване, чувствата, интуицията, фантазията и мечтите се противопоставят на мощната енергия на разума. Чувството всъщност е вода с по-високо ниво на трептене. От гледна точка на физиката то е енергийно поле, вибриращо с по-висока честота. Когато се срещнат елементът въздух/разум/ и елементът вода/чувство/ се получава движение.
Чувствата не могат да бъдат изразени с мисли. Те искат да бъдат допуснати и изживени. Ако се чувствате тъжни, бъдете тъжни. Не го отлагайте. Ако сте се влюбили, изразете го емоционално, покажете влечението си. Да признаваш собствените си чувства, означава да се отнасяш сериозно към себе си и да се обичаш.
Кратко упражнение: От време на време през деня правете почивка и си задавайте въпроса:
„Какво чувствам в момента?“
Почувствайте тялото си: Напрегнати ли сте? В коя част на тялото? Имате ли болки? Къде ви боли?
Изследвайте ума си: Какви мисли ви минават през главата в този момент? Какво чувствате? В какво настроение сте? Ако попаднете на отрицателни емоции, непременно трябва да се научите да ги пускате.

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.