НОЖИЦИТЕ (суфи притча)

При Руми дошъл човек с хронична сърдечна невроза и казал:
-Не ми помагат никакви лекарства, всичко опитах. Можете ли вие да ми помогнете?
Майсторът внимателно погледнал дошлия и след спокойно интуитивно мислене казал:
-Донесете ми ножици.
Докато донесат ножиците, човекът нервно се почесвал и накрая не издържал, и попитал:
-Кажете, да не би да искате да ми извадите сърцето?
Руми се разсмял и отговорил:
-Аз не съм хирург.
Когато донесли ножиците, Майсторът отрязал едно копче от жилетката на пациента и му казал да не зашива друго и да не докосва с ръка мястото.
После му казал да дойде след две седмици.
След две седмици човекът дошъл много радостен и казал:
-Лекарят ми прослуша сърцето и каза, че то е наред. Какво направихте, господине? Изгонихте духа от копчето ли?
Руми отвърнал с усмивка:
-Вашата ръка непрекъснато притискаше копчето на жилетката и си играеше с него близо до сърцето. Това копче беше “духът”, който гризеше сърцето ви. Когато отрязах копчето и ви забраних да докосвате с ръка това място, аз освободих сърцето от нервните движения на ръката ви.

Публикувано в Притчи. Постоянна връзка.