МЪДРОСТТА

Един младеж отишъл веднъж при един мъдрец и го запитал: „Господине, какво трябва да направя, за да стана мъдър?“ Мъдрецът не благоволил да му отговори. Младежът, след като повторил неколкократно въпроса си със същия резултат, накрая си отишъл, за да се върне на следващия ден със същия въпрос. Отново не му бил даден никакъв отговор и младежът се върнал на третия ден, поставяйки настоятелно своя въпрос. „Господине, какво трябва да направя, за да стана мъдър?“ Най-после мъдрецът се обърнал и се запътил към една близка рекичка. Той влязъл във водата и подканил младежа да го последва. Когато стигнали на достатъчна дълбочина, мъдрецът хванал младежа за раменете и го потопил във водата, държейки го така въпреки усилията му да се освободи. Накрая обаче той го освободил и когато младежът отново поел дъха си, мъдрецът го запитал: „Сине, какво най-много желаеше, когато беше под водата?“ Младежът отговорил без колебание: „Въздух! Въздух! Аз желаех само въздух!“ Мъдрецът попитал: „Не предпочиташе ли да имаш богатство, удоволствие, сила или любов, сине мой? Не мислеше ли за някое от тия неща?“ – настоявал мъдрецът. „Не, господине, аз желаех и мислех само за въздух“ – бил моменталният отговор. „Тогава – казал мъдрецът, – за да станеш мъдър, ти трябва да желаеш мъдростта със същата сила, с която сега желаеше въздуха. Ти трябва да се бориш за нея, като изключиш всяка друга цел в живота си. Тя трябва да е единственият ти стремеж денем и нощем. Ако търсиш мъдростта с такова усърдие, сине мой, ти сигурно ще станеш мъдър.“
 

Публикувано в Притчи. Постоянна връзка.

One Response to МЪДРОСТТА

  1. This is an excellent example of quality article content. It’s well-written, interesting, intelligible and uncomplicated. If I were a writer, this is how I would write this content. You have a lot of writing talent.

Коментари са забранени.